Dikey Tadım Nedir ?

Dikey tadım, aynı üreticiden çıkmış, tek bir markanın, ardışık yıllara ait ürünlerinin karşılaştırıldığı tadım şeklidir. Ardışık yıllardaki sepaj veya kupaj dan oluşmuş şarapların yıllar içindeki gelişimini takip edip değerlendirme fırsatı verir. Zorlukları, ülkemizde bağların henüz yeterli eskilikte olmayışı, elde her seneye ait ürünün bulunmayışı, üretimden ya da saklama koşullarından gelen bir takım sorunlar vb dir. Şarap tadımına merak sarmış özellikle ürünlerin gelişiminin sağlıklı olarak değerlendirilmesini önemseyen her şarapsever için bulunmaz fırsattır.

Yakın zamanda, Bursa’da Büyülübağ firmasının Cabernet Sauvignon sepajının 2005 – 2014 yıllarının dikey tadımına katılma şansım oldu. 2009 yılının talihsiz iklim koşulları ve  kuvvetli dolu   nedeniyle üretimi olmamış. Kıymetli Alp Törüner’in, üretim yapılan bağdan başlamak üzere, üretimin tüm aşamalarını da anlattığı sonrasında da kıyaslamalı olarak dikey tadımını yaptığımız ürünler gerçekten zamana meydan okumuş gibiydiler. Ülkemizdeki bağların yaşı, iklim koşullarımızdaki ısı yüksekliği gibi dezavantajlarımıza rağmen, üretim için kurulan alt yapıya gösterilen özen ve yapılan yatırımda bilgi ve deneyime verilen önem nedeniyle ürünler bunca yıl sonrasında dahi içilebilir durumdaydı. Yıllar içinde özellikle 2010 gelişimi ve ulaştığı düzey bakımından ortak karar olarak en dikkati çeken oldu. 2014 yılının tanenlerinin henüz sivri olması nedeniyle içim olgunluğuna ulaşması için şişesinde bir iki yıl daha dinlenmeye ihtiyaç duyduğu gözlendi. 2005 ve 2006 yılları yaşlarına oranla oldukça güzeldiler.2007 ise yaşı kıyaslandığında 2005 vs 2006 ya göre sanki biraz erken yorulmuştu. Fıçıyla zaman içinde başarıyla entegre olmuş olan şaraplarda yıllarına göre ikincil lezzetler ve kokular da oluşmaya başlamıştı. Fiyat kazanç oranları bakımından başarılı örnekleri tatmış olmaktan büyük mutluluk duyduk.

Zamanın gerçekten de yaşamasına devam eden bir ürün olan şarap üzerindeki etkilerini bizzat üreticisiyle birlikte değerlendirebilme şansı bulduğumuz için kendimizi şanslı hissettiğimiz bu tadımların değişik firma ve ürünlerle ülkenin değişik yerlerinde yapılmasını diliyorum. Şarap dağarcığımız için -hele konu şarap gibi sınırlarına ulaşmanın mümkün olmadığı bir alanda-  harika bir etkinlik olduğunu belirtmek isterim.

by Ahmet Nacar